Ved at fortsætte navigeringen accepterer du brugen af cookies til identificering og tilføjelse til dine favoritter. Læs mere
Søgemaskine til ledige stillingerNETCOMPANY

Du befinder dig her :  Startside  ›  Juridiske meddelelser

Juridiske meddelelser

Webstedets internetadresse

Internetadressen på det pågældende websted; via dets retsmæssige regler; er http://www.talentsoft.com

Webstedets redaktør:

Navn på virksomheden: Netcompany

 
Adresse på hovedsæde:

Grønningen 17

 1270 København K

Denmark

CVR-nummer: Netcompany IT and Business Consulting A/S (Danmark): 14814833 

 
Momsnummer: Netcompany IT and Business Consulting A/S (Danmark): 14814833 

Telefonnr.: : +45 7013 1440

 
Email: hr@netcompany.com  

Navn på webstedets host

IT-redskaberne til implementeringen af webstedet hostes af TalentSofts tjenesteudbydere og værter.

TalentSoft
8 rue Heyrault
92100 Boulogne Billancourt
R.C.S. 497 94 13 77
http://www.talentsoft.com

Copyright og intellektuelle rettigheder

Samtlige elementer på vores websted er beskyttet af bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret. Derfor er enhver reproduktion af disse, helt eller delvist eller efterligning, uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke forbudt.
Det er forbudt at indsamle og bruge oplysninger på webstedet til kommercielle formål.
Dette forbud omfatter, men er ikke begrænset til, alt redaktionelt indhold på webstedet såsom præsentation af skærmbilleder, nødvendig software for at kunne bearbejde logoer, billeder, fotos og grafik af enhver art.

Adgang

Webstedet er beregnet til alle (i det følgende benævnt "Bruger"), der ønsker at indgive en uopfordret ansøgning eller få adgang til en bestemt stilling tilbudt fra virksomheden.
Der gøres opmærksom på, at tjenesten "dit område" kun er tilgængeligt med login og adgangskode.
Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre, forbedre og styrke de tjenester, der tilbydes på webstedet til enhver tid.

Virksomhedens forpligtelser

Adgang til webstedets tjenester

Virksomheden forpligter sig til at stille alle midler til rådighed for at tilbyde den bedste service til brugerne og give dem nem adgang.
I henhold til dette bestræber virksomheden sig på at holde webstedet tilgængeligt 7 dage om ugen 24 timer i døgnet.
Adgang til webstedet kan dog blive suspenderet på foranledning af virksomheden eller dets tjenesteudbydere, der er ansvarlige for gennemførelsen og hosting af webstedet, enten pga. vedligeholdelse eller anden teknisk årsag. I sådanne specifikke tilfælde vil virksomheden give en forudgående besked til brugeren og tilstræbe at begrænse varigheden af afbrydelsen.
Virksomheden forbeholder sig ligeledes retten til at suspendere adgangen til dets tjenester uden at blive holdt ansvarlig i tilfælde som angreb på webstedet (virus, ondsindet indtrængen), der kan have indvirkning på kapaciteten, sikkerheden og integriteten af behandlinger eller data, som følge af virksomhedens observation af ulovlig indtrængen eller anmodning om afbrydelse af eller begrænsning af adgangen til webstedet fra en administrativ eller retslig myndighed eller bekendtgørelse fra en tredjepart.

Sikkerhed og fortrolighed af data

Virksomheden opfylder kravene i loven ændret under 78-17 af 6. januar 1978, kaldet Databeskyttelse i behandlingen af brugerens personlige data.
Virksomheder forpligter sig ligeledes til at sikre datasikkerheden for at forhindre, at den bliver forvrænget, beskadiget eller meddelt uautoriserede tredjeparter og kun bruges med det ene formål at forvalte uopfordrede ansøgninger i henhold til stillinger, brugeren og deres opfølgning.
Virksomheden hæfter ikke for tab eller forsvinden af brugers oplysninger i tilfælde af force majeure eller en tredjepart.

Brugerens forpligtelser

Brugeren er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre fortrolighed og bevarelsen af sin adgangskode og ikke videregive den til nogen.
Virksomheden eller enhver anden virksomhed i koncernen, der bruger webstedet, kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af en adgangskode.
En handling udført på webstedet i brugers navn og med brugers login og adgangskode anses for at være under sidstnævntes ansvar.
Webstedet har udelukkende til formål at gøre virksomhedens rekrutteringsprocedure nemmere. Det skal være tilgængeligt for brugeren med det ene formål, at han/hun kan konsultere ledige stillinger og indsende en ansøgning. I den henseende, er det brugeren forbudt at bruge sit personlige område og frie tekstområder, der stilles til rådighed på webstedet, i strid med loven, herunder at sende meddelelser eller registrere indhold af voldelig, ærekrænkende eller ulovlig karakter.

Datalogi og frihed

Beskyttelse af personlige data

Brugerrelaterede oplysninger behandles i fortrolighed af et behørigt bemyndiget personale hos human resources i virksomheden, af et eksternt rekrutteringsbureau, som virksomheden om nødvendigt kan inddrage såvel som tjenesteudbydere i forbindelse med oprettelsen af webstedet, udelukkende med det formål at kunne analysere indholdet af CV'er indsendt af brugeren og sætte rekrutteringsprocessen i gang.
Ingen personlige oplysninger indsamles uden brugerens kendskab eller behandles til utilsigtede formål.

Retten til at modsætte sig adgang til at rette data om brugeren

I overensstemmelse med lov af 6. januar 1978 har brugeren, på oplysninger som vedrørende ham/hende, ret til opposition, indsigt og rettelse ved at sende en anmodning til administratoren af webstedet: hr@netcompany.com